آغاز ثبت و نامگذاری دیجیتل جاده‌های بامیان

ریاست شاروالی بامیان در یک اقدام کم سابقۀ ثبت املاک عامه، نامگذاری و نصب لوحه‌های معلوماتی و درج نمبر برای منازل مسکونی، را آغاز کرده است.