آماج قرار گرفتن نشست سران طالبان

نشست سران طالبان در ولایت میدان وردک افغانستان آماج حملات هوایی قرار گرفت.