آمریکا رفتار بی‌ثبات کننده و خطرناک ایران را تحمل نمی‌کند

نیکی هیلی، نماینده دائمی آمریکا در سازمان ملل مدعی شد که، این کشور به مفاد توافق هسته‌ای پایبند است، اما رفتار «بی‌ثبات کننده و خطرناک ایران» را نمی پذیرد.