اتاق تجارت پکتیا: پروسه تدارکات در این ولایت شفاف نیست

رئیس اتاق تجارت و صنایع ولایت پکتیا می‌گوید که پروسه تدارکاتی در این ولایت به گونه شفاف تطبیق نمی‌گردد.


نصیر عالمیار امروز چهارشنبه در مورد به رادیو آزادی گفت: "در حدود ۳۰۰ شرکت ساختمانی و حدود ۶۰۰ شرکت تجارتی داریم که در اتاق تجارت ثبت اند متأسفانه در داوطلبی‌هایی که توسط دولت صورت می‌گیرد به این‌ها سهم داده نمی‌شود."


آقای عالمیار افزود که پروسه داوطلبی به شکل قانونی آن در ولایت پکتیا عملی نمی‌شود و به گفته وی به دلیل فسادی که در اداره تدارکات وجوه پروژه‌ها به چند شرکت محدود سپرده می‌شود.


وی از حکومت می‌خواهد تا هر چه زودتر به این مشکل رسیدگی نماید در غیر آن می‌تواند روی سرمایه گذاری در این ولایت تأثیر منفی بگذارد.