اتصال چابهار به خط آهن آسیای میانه انقلاب اقتصادی خواهد بود

نصیراحمد نور، سفیر افغانستان در ایران گفته است که این بندر یک کریدور بسیار مهم و فعال، نه تنها برای سه کشور، بلکه برای کشورهای آسیای میانه، حوزه قفقاز و حتی روسیه و اروپا است و اهمیت فوق العاده دارد.