ارګ: له پاکستان سره د استخباراتي معلوماتو د شریکولو د هوکړې ادعاوې ردوو

افغان حکومت هغه راپورونه او ادعاګانې ردوي چې ګوندې له پاکستان سره د استخباراتي معلوماتو په شریکولو هوکړه شوې ...