از بایسکل سواران که از ترکیه برگشته‌اند با گرمی استقبال شد

از بایسکل سواران افغان که از ترکیه دوباره به کشور عودت کرده اند، با گرمی استقبال شد.


این بایسکل سواران به تاریخ نهم اپریل از شهر هرات حرکت کرده، از طریق راه لاجورد به ترکیه رفته بودند.


بایسکل سواران افغان از طریق کشورهای ترکمنستان، آذربایجان و گرجستان و طی فاصله بیش از چهار هزار کیلومتر تاریخ دوازدهم جون به شهر استانبول رسیده، دیروز دوباره به افغانستان برگشتند.


راه لاجورد کوتاه ترین راه از افغانستان به اروپا است.


قرار داد اعمار این راه بعد از سه سال مذاکرات حکومت افغانستان در سال گذشته در عشق آباد پایتخت ترکمنستان در هفتمین نشست همکاری منطقوی امضا شد.