اشرف غنی استراتژی جدید امریکا را یک تحول بزرگ خواند

رئیس جمهور اشرف غنی در دیدار با جیمزمتیس استراتژی جدید امریکا را یک تحول بزرگ خوانده گفت، این تحول طرفین درگیر را وادار ساخته تا...