اظهارات توهین‌آمیز ترامپ خشم اتحادیه آفریقا را برانگیخت

اتحادیه آفریقا گفته های رئیس‌جمهور آمریکا درباره ملت‌های آفریقایی را محکوم کرد.