اظهار نظر سیمونیان در مورد "دخالت" اسپوتنیک و راشا تودی در برکزیت

مارگاریتا سیمونیان، سردبیر آژانس اطلاعاتی بین‌المللی "راسیا سیوودنیا" و شبکه تلویزیونی راشا تودی در مورد "تاثیر قابل توجه" آژانس اسپوتنیک و شبکه تلویزیونی آر تی بر نتایج رفراندم خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، ابراز نظر کرد.