اعزام یک هزار نظامی جدید پنتاگون به افغانستان

وزارت دفاع آمریکا قرار است یک هزار نظامی و مربی جدید را به عنوان بخشی از برنامه دولت واشنگتن در افزایش نیروهایش در افغانستان به این کشور اعزام کند.