افشای تجاوز به کودکان در پایگاه های نظامی امریکا در جهان

آسوشیتد پرس: ششصد کودک در سال 2007 در پایگاه های نظامی امریکا در خارج از کشور، مورد سو استفاده جنسی قرار گرفته اند.