اقدام هند به‌خاطر ماه رمضان در منظقه مورد منازعه کشمیر!

حکومت هند به تاریخ شانزدهم ماه می اعلان کرد که در جریان ماه مبارک رمضان نیرو های آن کشور در منطقه مورد منازعه کشمیر ....