امازیغ؛ چې د ۲۹۶۸ کال راتلو ته سترګې پر لار دي

د امازیغي یا بربر کلیز له مخې امازیغ وګړي د نوي ۲۹۶۸ کال راتلو ته سترګې پر لار دي. دا کال هر کال د جنورۍ له ۱۲مې سره سمون خوري، چې دوی ورته "نایر" وايي.