امریکا از عربستان می‌خواهد که به محاصرۀ یمن خاتمه دهد

رئیس جمهور ایالات متحده از عربستان سعودی خواست که به محاصره یمن خاتمه بدهد.


دونالد ترمپ اظهار نگرانی کرد که این کشور جنگ زده در آستانه قحطی قرار دارد.


ترمپ افزود به مقامات اداره خود دستور داده‌است که با رهبران عربستان سعودی تماس بگیرند و از آن‌ها بخواهند به مواد خوراکی و مواد سوخت اجازه بدهند که به مردم یمن برسد زیرا مردم یمن به این مواد نیاز مبرم دارند.


ایتلاف تحت رهبری عربستان سعودی که از حکومت تحت رهبری عبد ربه منصور هادی در یمن حمایت می‌کند در جریان جنگ با گروه شیعه‌های حوثی که از سوی ایران پشتیبانی می‌شوند حلقه محاصره را تنگ کرده‌است.


شورای امنیت سازمان ملل متحد روز سه شنبه گذشته هشدار داد که وضیعت بشری در یمن هر روز بدتر می‌شود و به‌خاطر محاصره، مردم این کشور به‌سمت یک مصیبت بزرگ قحطی در حرکت می باشند. 


موسسه جهانی آکسفام که با گرسنگی در جهان مبارزه می‌کند از اقدام امریکا در برابر ریاض اسقبال کرده‌است زیرا ایالات متحده به ایتلاف تحت رهبری عربستان سعودی در یمن اسلحه می‌دهد.


آکسفام می‌گوید اگر این تقاضای امریکا برآورده نشود یک تعداد زیاد مردم به‌خاطر قحطی و نبود دسترسی به خدمات طبی تلف خواهند شد. 


در جنگ داخلی یمن بیش از ده هزار نفر کشته شده و در حدود سه میلیون نفر دیگر به ترک خانه‌های خود مجبور گردیده‌اند.