امریکا در تلاش کسب امتیاز پیروزی بر تروریستان در سوریه است

اریک پهون سخنگوی پنتاگون امتیاز آزادی سوریه را متعلق به روسیه نه، بلکه به ائتلاف تحت رهبری امریکا دانسته و گفته است که روسیه، در آزادی مناطق تحت کنترول سوریه، روش جدی نداشته است.