امریکا و طالبان بحث روی 'ایجاد حکومت موقت' را رد کردند

زلمی خلیلزاد، نمایندۀ ویژه ایالات متحده در امور مصالحه افغانستان گزارش های مبنی بر بحث روی ایجاد حکومت موقت با طالبان را رد کرد.