امریکا یک لوای جدید مربیان نظامی محارب را به افغانستان می‌فرستد

نیرو‌های نظامی امریکا می‌گویند، به هدف کمک و مشوره لازم تخنیکی به نیرو‌های امنیتی افغان در خط اول جبهه، یک لوای جدید مربیان ...