انتقال سیستم «اس-400» از روسیه به چین در آیندۀ نزدیک

سازمان دولتی «روس-تک» روسیه اعلام کرده است که انتقال سیستم «اس-400» به چین در آیندۀ نزدیک انجام می‌شود.