اندریو برونسن برای از سرگیری محاکمه‌اش به یک محکمه در ترکیه رسید

اندریو برونسن کشیشن امریکایی برای از سرگیری محاکمه‌اش امروز به یک محکمه در ترکیه رسید.


چهارمین جلسه استماعیه در مورد قضیه جانسن امروز در ساختمان یک محکمه در نزدیک شهر ازمیر برگزار می شود.


اندریو برونسن ۵۰ سال سن دارد و اگر به اتهام دست داشتن در فعالیت های تروریستی و جاسوسی مجرم پنداشته شود به ۳۵ سال زندان محکوم خواهد شد.


او اتهام ها برخودش را رد می کند.


هیدر ناویرت سخنگوی وزارت خارجه امریکا دیروز پنجشنبه یازده اکتوبر به خبرنگاران گفت، واشنگتن امیدوار است که این کشیش امریکایی رها شود.