"اکثریت مناطق هرات از وجود ماین و مواد انفجاری پاک شده است"


By ستورى کريمي on 13 February 2018
هرات(پژواک، ۲۴دلو۹۶): منابع محلی در هرات می گویند که بیشتر ساحات شهر و ۱۳ ولسوالی هرات ازوجود ماین و مواد انفجار نشده پاک سازی شده است و تنها دو ولسوالی باقی مانده است که به دلیل امنیتی تحت پوشش قرار ندارند.

سید عبدالله، معاون دفتر ماین پاکی "هلوترست" در حوزه غرب در یک نشست خبری در هرات گفت که... read more