اگر جنگ هسته ای رخ دهد ترامپ به کجا می‌گریزد؟!

رؤسای جمهور امریکا همیشه به پناهگاه هایی مخفی دسترسی داشته اند تا در صورت وقوع یک جنگ هسته ای، به آنجا فرار کنند؛. اما اگر چنین جنگی در زمان ریاست جمهوری «دونالد ترامپ» رخ دهد، او به کجا خواهد رفت؟