«اگر پاکستان از مشکل تراشى دست برندارد، تجارت با آن کشور را متوقف مى سازيم»


By زرغونه صالحى on 16 April 2018
کابل(پژواک،٢٧ حمل ٩٧): اتاق تجارت و صنايع افغانستان مى گويد که پاکستان به بهانۀ مطالبه تصديقنامۀ صحى ميوه و سبزيجات صادارتى افغانستان به آن کشور، مانع صادرات افغانستان مى شود و در صورت ادامۀ اين معضل، بايد افغانستان اقدام بالمثل کند.

 اين اتاق هشدار مى دهد که اگر مشکل تصديقنامۀ صحى ميوه و... read more