ایران، موضوع جنجال برانگیز در نشست جی۷

بحث برنامه هسته‌ای ایران، بر نشست امروزی سران گروه هفت اقتصاد بزرگ جهان (G7) چیره شد.