باشنده‌گان غور: اکنون با مشکلات کمبود آب آشامیدنی مواجه هستیم

باشنده‌های ولایت غور می‌گویند که آنان اکنون با مشکلات کمبود آب آشامیدنی و صحی مواجه هستند و در این باره هیچ توجه برای ...