با دونالد ترمپ افغانستان آشنا شوید

خانوادهء در افغانستان نام فرزندش را دونالد ترمپ گذاشته است. این خانواده باشندهء اصلی ولایت دایکندی است اما حالا در گوشهء از کابل زنده گی میکند. در این گزارش تصویری ببینید که دونالد ترمپ افغان کیست و چرا نام رئیس جمهور امریکا را بالاییش گذاشته اند
Originally published at - https://da.azadiradio.com/a/29096791.html