با قطع شدن پروزها به غور شهروندان این ولایت به مشکلاتی مواجه شده‎اند

شروندان غور از قطع شدن پروازها در این لایت شکایت دارند و می‎گویند که با قطع شدن این پروزها به مشکلات زیاد مواجه ...