با وجود اعتراضات اخراج پناهندگان افغان از آلمان ادامه دارد

علی رغم اعتراضات خشونت آمیز فعالان حقوق بشر، که برای دهمین بار در آلمان برگزار شد، پرواز برای اخراج پناهندگان به افغانستان در ماه فبروری سال روان پلان شده است .