بدخشان: قراردادیان دې کار کوي خو ماشینونه دې نه راوړي

د بدخشان د نمک اب ولسوالۍ اړوند د تاقچه خانې د مالګي په کان کې سلګونه ماشومان په درندو کاروونو بوخت دي چې د بشرحقونو د فعالانو اندېښنې یې را پارولې دي.