برای پنجمین روز پیهم ارمنستان شاهد اعتراضات گسترده‌است

اعتراضات وسیع در ایروان پایتخت ارمنستان ادامه دارند. دلیل این اعتراضات این است که پارلمان این کشور پلان دارد صلاحیت‌های ...