برخی باشنده‌گان بلخ از افزایش نا امنی در این ولایت نگران اند

برخی از باشنده‎گان مزارشریف از افزایش جرایم جنایی و سرقت‎های مسلحانه در این شهر شکایت داشته و ارگان‎های امنیتی و کشفی را به سهل انگاری در انجام امور وظیفوی متهم می‎کنند.


آنان شکایت دارند که از چندین ماه به اینسو وضع امنیتی وخیم تر از گذشته شده‎است و همه روزه سرقت‎های مسلحانه، قتل‎های مرموز توسط افراد مسلح در حال افزایش اند.


چند تن از ساکنان مزارشریف در رابطه به رادیو آزادی گفتند:


" منصور هستم از شهر مزارشریف، در شهر ما نا امنی و جرایم جنایی در حال افزایش است پولیس و دیگر نیروهای امنیتی وظیفه شان را به شکل درست آن انجام نمی‎دهند."


"نام من کبیر عثمانی است باشنده مزارشریف می‎باشم، جرایم جنائی، قتل، دزدی و راه گیری‎ها در مزارشریف روز به روز در حال زیاد شدن است، همه روز مردم قربان این حوادث می‎شوند، پولیس باید دست به کار شود و جلو آن را بگیرد."


با آنکه باشنده‎گان مزارشریف از بیشتر شدن جرایم جنائی در این شهر شکایت می کنند، پولیس بلخ می‎گوید که در طی یک هفته گذشته نزدیک به ده تن را به اتهام سرقت‎های روی جاده، قتل و آزار و اذیت دستگیر کرده‎اند.


عبدالرزاق قادری آمر امنیت بلخ علت افزایش جرایم جنایی در این ولایت را تراکم بیش از حد نفوس در شهر مزارشریف می‎داند.