برنامه آگاهى دهى انتخاباتى برای زنان در شبرغان راه اندازی شد


By حامد " تمکين " on 23 September 2019
شبرغان(پژواک، اول ميزان ٩٨): رياست امور زنان جوزجان، از ذهنيت دهى براى ٣٠٠٠ خانواده جهت اشتراک زنان در انتخابات خبر داده، مى گويد که زنان جوزجانى، مصمم اند تا به شکل گسترده در انتخابات ششم ميزان اشتراک نمايند.

مُسلمه غنی زاده رئیس امور زنان ولایت جوزجان، در يک ورکشاپ آگاهى دهى در مورد انتخابات،... read more