برگزاری نشست صلح با طالبان در استانبول

منابع می‌گویند نشست چهارجانبۀ صلح میان دولت افغانستان و طالبان در استانبول ترکیه آغاز شده است.