بن سلمان دست داشتن ریاض در ناپدید شدن خاشقجی را رد کرد

ولیعهد عربستان سعودی دست داشتن ریاض در ناپدید شدن روزنامه نگاره منتقد عربستان را رد کرد.