"به سبب مشکلات امنیتی مواد انتخابات به برخی ولسوالی های ننگرهار نخواهند رسید"


By يوسف ظريفي on 11 October 2018
 جلال آباد ( پژواک، ۱۹میزان ۹۷):  فعالان مدنی ننگرهار، بر تاخیر در انتقال مواد انتخاباتی، طور اخص وسایل بایومتریک انتقاد کرده ومی گویند که از اثر وضعیت ناگوارامنیتی برخی ولسوالی ها، انتقال مواد متذکره با برخی مشکلات مواجه خواهند شد.

انجنیر نورافضل مصلح عضو شورای انسجام نهاد های مدنی... read more