تحویل عاجل اس-400 به ترکیه

روسیه تحویل اس-400 به ترکیه به نفع هر دو کشور است.