ترامپ نویسندۀ کتاب در بارۀ خودش را بیمار روانی خواند

دونالد ترامپ رییس جمهوری امریکا با انتقاد شدید از نویسندۀ کتاب جنجالی در مورد خودش، نویسندۀ این کتاب را بیمار روانی خواند.