ترامپ: همکاری با روسیه به مراتب بهتر از دشمنی با اوست

رئیس جمهور امریکا به این باور است که برای واشنگتن همکاری با مسکو به مراتب بهتر از دشمنی با آن است.