ترمپ، تلرسن را برکنار و رئیس سی آی ای را وزیر خارجه گماشت

رئیس جمهوری ایالات متحده، ریکس تلرسن را از پست وزارت خارجۀ حکومت اش برکنار کرد و مایک پمپیو، رئیس ادارۀ استخبارات مرکزی امریکا یا سی آی ای را به صفت وزیر خارجه گماشت.