ترکیه می‌گوید صداها و ویدیو‌های ثابت می‌کند، خاشقجی توسط عربستان کشته شده‌است

حکومت ترکیه می‌گوید، صداها و ویدیو‌های ثبت شده را در دست دارند که ثابت می کند، خبرنگار مخالف ...