ترکیه: کنسولگری عربستان سعودی در استانبول تلاشی می‌شود

ترکیه می‌گوید، کنسولگری عربستان سعودی در استانبول را در جستجوی یک خبرنگار منتقد حکومت ریاض، تلاشی خواهد کرد ...