تصویررسمی بارک اوباما مورد تمسخر قرار گرفت + عکس

گالری ملی امریکا در واشنگتن به طور رسمی "پرتره" بارک اوباما رئیس جمهور پیشین این کشور با خانمش میشل را به نمایش گذاشته است . این تصویر مورد تمسخر کاربران صفحات اجتماعی قرار گرفت.