تظاهرات باشندگان کندهار و زابل برای حل مسئله دیورند توسط سازمان ملل

شماری از باشندگان ولایات کندهار و زابل با راه پیمایی در شهرهای کندهار و زابل خواستار حل اساسی مسئله خط دیورند از طریق سازمان ملل شدند.