تظاهرات ده ها نفر در بغلان

ده ها نفر در شهر پلخمری ولایت بغلان در جریان تظاهرات امروز شاهراه شمال را به روی ترافیک بستند. مظاهره چیان خواهان دستگیری قاتل یک پسر جوان شدند که به گفتهء آنها دیروز در نتیجهء تیر اندازی پولیس کشته شد. تصاویر جریان این تظاهرات را اینجا ببینید.
Originally published at - https://da.azadiradio.com/a/29098835.html