تهدید حمله بر سوریه قابل قبول نیست

نماینده دایمی روسیه در سازمان اوپک، تهدید سوریه به حمله بر سوریه غیر قابل قبول است.