جاپان د ۲۰زره پناه غوښتونکو له ډلې ۲۰ تنه منلي

په ٢٠١٧ کې نژدې ٢٠٠٠٠ زرو کسانو په جاپان کې پناه غوښتې وه چې ددې هیواد د مقاماتو په وینا یواځې ٢٠ تنو ته پناه ورکړل شوې چې دوه یې افغانان دي.