جشن خورشید در کوریای شمالی به روایت تصویر.

در گالری امروز به مناسبت«جشن خورشید در کوریای شمالی» جالب ترین عکس ها را مورد توجه شما قرار می دهیم.