جشن خورشید در کوریای شمالی به روایت تصویر

در گالری امروز به مناسبت «جشن خورشید در کوریای شمالی» جالب ترین عکس ها را مورد توجه شما قرار می دهیم.