جمهوری خواهان: تبانی میان کرملین و کمپاین ترمپ وجود نداشته‌است

جمهوری خواهان در کمیته استخبارات مجلس نماینده‌گان امریکا می‌گویند تحقیقات در مورد مداخله روسیه در انتخابات ۲۰۱۶ امریکا را پایان بخشیده‌اند. 


آن‌ها گفته اند به این نتیجه رسیده‌اند که هیچ تبانی میان کرملین و کمپاین دونالد ترمپ رئیس جمهور امریکا وجود نداشته است. 


در مسوده‌ای گزارشی که ناوقت دیروز در رسانه‌ها منتشر شد و مورد ستایش ترمپ قرار گرفت، اما فوراً از سوی دموکرات‌های این کمیته رد شد، جمهوری‌خواهان در کمیته‌ای استخبارات مجلس نماینده‌گان گفته اند موافق هستند که روسیه تلاش کرده تا با پخش تبلیغات و اخبار نادرست در صفحه‌های اجتماعی در انتخابات نفوذ کنند. 


هر چند آن‌ها با یافته‌های اداره مرکزی استخبارات امریکا، اداره امنیت ملی و اداره تحقیقات فدرال مخالف هستند که مسکو تلاش ورزیده تا به ترمپ یاری رسانند. 


ترمپ در انتخابات ریاست جمهوری امریکا به گونه غیر منتظره در برابر هیلری کلینتن پیروز شد.