'جنسیت و مطالعات زنان'؛ تلاشی برای برابری در 'بدترین' کشور برای زنان

با توجه به وضعیت نگران کننده زنان افغانستان و تبعیض‌هایی که به گفته ناظران بین زن و مرد در این کشور وجود دارد، رشته‌ای به نام "جنسیت و مطالعات زنان" در دانشگاه کابل وجود دارد که هدف آن تحقق تساوی جنسیتی در این کشور است. نخستین گروه دانش آموختگان این رشته اخیرا فارغ‌التحصیل شده‌اند.